Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje aprašoma grantas.lt, Kalantos g. 119, 4 aukštas, Kaunas, Kaunas 52311, Lietuva, el. paštas: grantas@samonigahipnoze.lt, tel: +370 686 33225 dėl jūsų informacijos, kurią renkame jums naudojantis mūsų svetaine ( https://grantas.lt ), rinkimo, naudojimo ir atskleidimo. (toliau – Paslauga). Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi, jūs sutinkate, kad jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama pagal šią privatumo politiką. Jei nesutinkate su tuo pačiu, prašome neprieiti prie Paslaugos ir ja nesinaudoti.

Šią Privatumo politiką galime keisti bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo ir pakeistą Privatumo politiką paskelbsime Paslaugoje. Pakeista Politika įsigalios po 180 dienų nuo tada, kai pakeista Politika bus paskelbta Paslaugoje, o jūsų tolesnė prieiga prie Paslaugos ar naudojimasis ja po šio laiko reikš, kad sutinkate su pakeista Privatumo politika. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

RENKAMA INFORMACIJA:

Renkame ir tvarkome šią jūsų asmeninę informaciją:
  • Vardas
  • El. paštas
  • Mobilusis tel. nr.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ:

Apie jus surinktą informaciją naudosime šiais tikslais:

  • Klientų atsiliepimų rinkimui
  • Mokėjimų apdorojimas
  • Pagalba
  • Administracinė informacija
  • Kliento užsakymo tvarkymas

Jei norėsime naudoti jūsų informaciją bet kokiu kitu tikslu, paprašysime jūsų sutikimo ir naudosime jūsų informaciją tik gavę jūsų sutikimą ir tik tuo tikslu (-ais), kuriam (-iems) davėte sutikimą, nebent pagal įstatymus privalome elgtis kitaip.

KAIP DALIJAMĖS JŪSŲ INFORMACIJA:

Jūsų asmeninės informacijos neperduosime jokiai trečiajai šaliai, negavę jūsų sutikimo, išskyrus toliau aprašytus ribotus atvejus:

  • Skelbimų tarnyba
  • Analizė

Reikalaujame, kad tokios trečiosios šalys asmeninę informaciją, kurią joms perduodame, naudotų tik tam tikslui, kuriam ji buvo perduota, ir nelaikytų jos ilgiau, nei to reikia minėtam tikslui pasiekti.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime atskleisti toliau nurodytais tikslais: (1) laikytis galiojančių įstatymų, teisės aktų, teismo įsakymų ar kitų teisinių procesų; (2) vykdyti jūsų susitarimus su mumis, įskaitant šią privatumo politiką; arba (3) reaguoti į pretenzijas, kad jūsų naudojimasis Paslauga pažeidžia trečiųjų šalių teises. Jei Paslauga arba mūsų bendrovė bus sujungta arba įsigyta su kita bendrove, jūsų informacija bus vienas iš turto, kuris bus perduotas naujajam savininkui.

JŪSŲ INFORMACIJOS SAUGOJIMAS:

Jūsų asmeninę informaciją saugosime nuo 90 dienų iki 2 metų po to, kai naudotojai panaikins savo paskyras, arba tol, kol mums jos prireiks siekiant tikslų, dėl kurių ji buvo surinkta, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Mums gali prireikti saugoti tam tikrą informaciją ilgiau, pavyzdžiui, siekiant tvarkyti įrašus ir (arba) teikti ataskaitas pagal galiojančius įstatymus arba dėl kitų teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, teisinių teisių užtikrinimo, sukčiavimo prevencijos ir pan. Likusi anoniminė informacija ir apibendrinta informacija, iš kurios nei vienas iš jūsų neidentifikuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai), gali būti saugoma neribotą laiką.

JŪSŲ TEISĖS:

Priklausomai nuo taikomų teisės aktų, galite turėti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti arba gauti savo asmens duomenų kopiją, apriboti arba prieštarauti aktyviam jūsų duomenų tvarkymui, prašyti mūsų pasidalyti (perkelti) jūsų asmens duomenis kitam subjektui, atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, teisę pateikti skundą teisės aktais nustatytai institucijai ir kitas teises, kurios gali būti svarbios pagal taikomus įstatymus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite rašyti mums adresu grantas@samonigahipnoze.lt. Į jūsų prašymą atsakysime pagal galiojančius įstatymus.

Atkreipkite dėmesį, kad jei neleisite mums rinkti ar tvarkyti reikalaujamos asmeninės informacijos arba atšauksite sutikimą ją tvarkyti reikalaujamais tikslais, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis, dėl kurių buvo prašoma jūsų informacijos, arba negalėsite jomis naudotis.

COOKIES IR T. T.

Daugiau informacijos apie tai, kaip jas naudojame, ir apie jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis sekimo technologijomis, rasite mūsų Slapukų politikoje.

SAUGUMAS:

Mums svarbus jūsų informacijos saugumas, todėl naudosime pagrįstas saugumo priemones, kad išvengtume jūsų kontroliuojamos informacijos praradimo, netinkamo naudojimo ar neleistino pakeitimo. Tačiau, atsižvelgdami į būdingą riziką, negalime garantuoti visiško saugumo, todėl negalime užtikrinti ar garantuoti bet kokios informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ir tai darote savo rizika.

SKUNDŲ / DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS:

Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl pas mus esančios informacijos tvarkymo, galite rašyti mūsų skundų pareigūnui adresu grantas.lt, Kalantos g. 119, 4 aukštas, Kaunas, el. paštas: grantas@samonigahipnoze.lt. Jūsų problemas spręsime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais.